Palliatieve zorg aan huis

Als u of uw naaste te kampen hebben met een ongeneeslijke ziekte, wordt u vanzelfsprekend geconfronteerd met een wirwar aan emoties. U wenst zeker voor de laatste weken en dagen die er resten de hoogst mogelijke kwaliteit van leven. Palliatieve zorg biedt dan vaak een uitkomst. In Vlaanderen kan iedere inwoner en iedere zorgverstrekker een beroep doen op palliatieve zorg, waar de patiënt ook verblijft. Over heel Vlaanderen verdeeld zorgen 15 netwerken palliatieve zorg voor kwaliteitsvolle zorg en informatieverstrekking. Wordt u in uw omgeving met een palliatieve zorgsituatie geconfronteerd, dan kan u, uw familie en/of uw huisarts het best contact opnemen met de netwerkcoördinator van uw regio. Die kan u terugvinden via deze link.


Sommige mensen kiezen voor palliatieve zorg aan huis. Dit maakt het mogelijk om dierbaren in hun vertrouwde omgeving te laten sterven. Vaak geeft dit de kans om de laatste levensfase draaglijker te maken zonder dat men de controle erover verliest. Men kan zelf aangeven of men al dan niet bezoek wenst, men kan nog fijne momenten samen beleven, men kan dingen tegen elkaar zeggen die wie weet nog onbesproken waren… en dat allemaal in een vertrouwde omgeving.

Weet ook dat België diverse maatregelen heeft ter ondersteuning van palliatieve thuiszorg:  

  • Mogelijkheid tot palliatief verlof waardoor de naasten in staat zijn om meer tijd door te brengen met de dierbare in zijn/haar laatste levensfase
  • Financieel vlak: afschaffing van remgelden voor bepaalde huisbezoeken door artsen en het palliatief zorgforfait
  • Gespecialiseerde zorgvoorzieningen: denk hierbij aan palliatieve dagcentra waardoor men overdag een professionele opvang heeft maar ’s avonds en ’s nachts in de vertrouwde omgeving kan blijven. Ook zijn er multidisciplinaire teams die de palliatieve thuiszorg verder begeleiden.  

Ondanks alle mogelijkheden die België heeft, is het in de huidige tijd geen vanzelfsprekendheid om palliatieve opvang thuis te doen. Dit brengt de nodige uitdagingen met zich mee, maar zorgt ook voor heel wat kansen en niet zelden kijken mensen met voldoening terug op deze laatste periode met hun dierbare(n).

Het belangrijkste dat we kunnen meegeven is dat als u de keuze maakt voor palliatieve thuiszorg u best tijdig de palliatieve zorg aan huis diensten inschakelt. Dit zorgt er immers voor dat de thuiszorg niet alleen haalbaarder wordt, maar dat er ook geen onnodige pijn veroorzaakt wordt of risico’s gelopen worden door gebrek aan kennis.

Deze diensten besteden bovendien niet alleen aandacht aan het lichamelijke en medische, maar zijn er ook als luisterend oor. Ze zorgen indien aangewezen voor de nodige ondersteuning in het huishouden waardoor je als naaste meer quality time kan hebben met je dierbare. Ook is er aandacht voor sociale aspecten, psychische facetten die in nakend einde met zich meebrengt en spirituele aspecten. Bovendien hebben deze diensten niet alleen aandacht voor de patiënt in kwestie maar ook voor de naasten, wat in momenten als palliatieve zorg vaak net die broodnodige steun geeft om verder te kunnen.
 
We geven je graag nog volgende links en infobronnen mee:

https://leif.be/palliatieve-zorg/vragen-antwoorden-over-palliatieve-zorg/palliatieve-zorg-1/

https://www.allesoverkanker.be/vraag/welke-palliatieve-zorg-thuis-mogelijk