Voornaam:
     
Achternaam:
     
Email:
     
Jouw vraag / opmerking:
     
NICORETTE 4 MG 105 KAUWGOMMEN
JOHNSON & JOHNSON CONSUMER OTC
105 stuks kauwgom om te stoppen met roken
Thumbnail image for https://media.medipim.be/media/450x450/63a206db00b985231016b008fc8696fb.jpg
NICORETTE 4 MG 105 KAUWGOMMEN
Thumbnail image for https://media.medipim.be/media/450x450/63a206db00b985231016b008fc8696fb.jpg
https://media.medipim.be/media/450x450/63a206db00b985231016b008fc8696fb.jpg

Prijs incl. btw: Vermelde prijs is inclusief BTW en onder voorbehoud van prijswijzigingen en of typfouten.

28,84 € Reserveer
CNK code: 678938
Leverbaar
Deskundig advies

Het product is vrij van voorschrift en kan opgestuurd worden. Vrij verkrijgbaar

Meer
Belangrijke informatie
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, buiten bereik van kinderen bewaren. Lees aandachtig de bijsluiter.
Vraag raad aan uw arts en/of apotheker. Indien u merkt dat u last krijgt van nevenwerkingen, gelieve steeds uw behandelende arts te contacteren.
Lees ook onze tips bij zelfmedicatie en verstandig gebruik van medicatie.
 • Buiten bereik van kinderen bewaren!
Specifieke vragen?
Werkzame bestanddelen
Meer info over
Meer info over

Gebruik

Gebruik Nicorette altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De meeste mensen hebben in het begin nood aan ongeveer 8 tot 12 kauwgommen van 2 mg per dag. Neem contact op met uw arts of apotheker wanneer u denkt meer nodig te hebben. Hij kan de graad van uw nicotineafhankelijkheid nagaan en u eventueel een sterkere (4 mg) kauwgom, of een meer geschikte Nicorette vorm, aanraden. Wanneer u minder dan 20 sigaretten per dag rookt, moet u normaal gezien Nicorette 2 mg kauwgom gebruiken. Wanneer u meer dan 20 sigaretten per dag rookt, of als u per dag meer dan 15 kauwgommen van 2 mg nodig heeft, kan Nicorette 4 mg kauwgom aangeraden worden. Er mogen per dag maximaal 24 kauwgommen van 2 mg of 4 mg gebruikt worden.

ROOKSTOP

1. Stop vanaf de eerste dag volledig met roken.
2. Neem 1 Nicorette kauwgom telkens u zin krijgt in een sigaret.
3. Kauw langzaam, met regelmatige pauzes. Toen u nog rookte, trok u toch ook niet zonder ophouden aan uw sigaret? Iedere kauwgom moet traag gekauwd worden gedurende ongeveer 30 minuten. "Parkeer" de kauwgom nu en dan een minuutje tussen wang en tandvlees. Als regel geldt: kauw zoals u rookte. Te krachtig kauwen is de belangrijkste oorzaak van nevenwerkingen. Na ongeveer 30 minuten kauwen-met-tussenpozen is alle beschikbare nicotine uit de kauwgom vrijgekomen.
4. Nicorette heeft een speciale sterke smaak, die in het begin wat vreemd kan lijken. Wees gerust, u zal er snel aan wennen.
5. Het risico om terug te gaan roken, is de eerste 3 tot 4 maanden het hoogst. Stop het gebruik van Nicorette dus niet te vlug tijdens deze kritische periode.
6. Nicorette kan alleen maar helpen. Definitief stoppen met roken zal altijd uw persoonlijke inzet vragen.
7. Zorg dat u altijd een paar kauwgommen op zak heeft. Leg ze op alle plaatsen waar u voorheen uw sigaretten bewaarde.
8. Verminder geleidelijk het aantal kauwgommen per dag. Stop met Nicorette wanneer u nog slechts 1 à 2 kauwgommen per dag gebruikt. Dat lukt meestal na 3 tot 6 maanden.
9. Houd enkele reserve kauwgommen op zak aangezien het verlangen om te roken plots kan weerkeren.
10. Houd uw apotheker of arts regelmatig op de hoogte. Zij kunnen u met raad en daad bijstaan.

ROOKVERMINDERING

1. Vervang zoveel mogelijk uw sigaret door een kauwgom. De kauwgom moet gebruikt worden van zodra er een drang is tot roken en dit om de rookvrije periode zo lang mogelijk te houden. Hierdoor wordt het aantal sigaretten gereduceerd.
2. Kauw langzaam, met regelmatige pauzes. Toen U nog rookte, trok U toch ook niet zonder ophouden aan uw sigaret? Iedere kauwgom moet traag gekauwd worden gedurende ongeveer 30 minuten. "Parkeer" de kauwgom nu en dan een minuutje tussen wang en tandvlees. Als regel geldt: kauw zoals U rookte. Te krachtig kauwen is de belangrijkste oorzaak van nevenwerkingen. Na ongeveer 30 minuten kauwen-met-tussenpozen is alle beschikbare nicotine uit de kauwgom vrijgekomen.
3. Nicorette heeft een speciale sterke smaak, die in het begin wat vreemd kan lijken. Wees gerust, U zal er snel aan wennen.
4. Verminder het sigarettenverbruik tot een volledige rookstop kan gehaald worden.
5. Nicorette kan alleen maar helpen. Definitief met roken stoppen zal altijd uw persoonlijke inzet vragen.
6. Zorg dat u altijd een paar kauwgommen op zak heeft. Leg ze op alle plaatsen waar u voorheen uw sigaretten bewaarde.
7. Verminder geleidelijk het aantal kauwgommen per dag. Stop met Nicorette wanneer u nog slechts 1 à 2 kauwgommen per dag gebruikt.
8. Houd enkele reserve kauwgommen op zak aangezien het verlangen om te roken plots kan weerkeren.
9. Houd uw apotheker of arts regelmatig op de hoogte. Zij kunnen u met raad en daad bijstaan.

Het gebruik van Nicorette dient tijdelijk te worden gestopt als er symptomen van een overmaat aan nicotine optreden. Bespreek met uw arts of apotheker of u dan de gebruikte hoeveelheid kauwgommen moet verminderen.

Ononderbroken gebruik van Nicorette gedurende langer dan een jaar wordt niet aangeraden.

Advies en ondersteuning verbeteren normaal gesproken de kans op succes.

Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar
Nicorette mag niet worden toegediend aan personen jonger dan 18 jaar zonder voorschrift van een arts.

Opgelet met

Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de hulpstoffen of voor menthol. Niet-rokers en kinderen. Recent myocardinfarct. Instabiele of evolutieve angina pectoris. Prinzmetal's variant angina. Ernstige hartritmestoornissen. Acuut cerebrovasculair accident.

Bewaren

Beneden 25°C bewaren.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na ’EXP’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Zorg voor een veilige verwijdering van de kauwgom na gebruik, buiten het bereik van kinderen en huisdieren.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

In beeld

Stoppen met roken


Algemeen

Nicotine behoort tot de groep van middelen bij tabaksverslaving.

Nicotine helpt mensen om te stoppen met roken. Het is de nicotine in sigaretten die het lichaam verslaafd kan maken aan sigaretten. Dit middel helpt u bij het stoppen met roken doordat het u een deel van de nicotine geeft die u anders via sigaretten binnenkrijgt. Deze nicotine verlicht een aantal van de onplezierige verschijnselen die kunnen optreden bij mensen die proberen te stoppen met roken, zoals een ziek gevoel of prikkelbaarheid. De nicotine kan ook het verlangen naar een sigareet verlichten en u helpen de drang om een sigaret te pakken te weerstaan.

De nicotine in dit middel heeft niet dezelfde gezondheidsnadelen die tabak heeft. Dat komt omdat ze niet de teer, koolmonoxide en andere giftige stoffen bevat die in tabaksrook zitten.

Om de kans op stoppen met roken te vergroten, is het goed dat u ook begeleiding en ondersteuning krijgt.

Onze beste tips

Stoppen met roken

Stoppen met roken is moeilijk. Daarom is het heel belangrijk dat je dit goed voorbereidt. Bedenk op voorhand wat voor jezelf de voordelen zijn van stoppen.
Denk ook eens na over wat je moeilijk vindt aan stoppen. Zo heb je van tevoren de moeilijke situaties (bijvoorbeeld op café) reeds doordacht. Je komt dan minder snel voor verrassingen te staan tijdens het stoppen.

 • Vermijd stress. In zulke situaties, greep je vóór het stoppen met roken waarschijnlijk automatisch naar je sigaret.
 • Vermijd alcohol. Alcohol en roken gaan bij een roker vaak samen. Het drinken van alcohol is dan met het roken verbonden geraakt en kan het verlangen naar roken oproepen.
 • Zorg dat er geen sigaretten, aanstekers of asbakken meer in huis zijn als je stopt met roken. Anders maak je het jezelf onnodig moeilijk.
 • Vermijd ruimtes waar gerookt wordt.
 • Leg je stopdatum vast. Geef deze ook door aan je vrienden en familie. Zij kunnen je dan helpen. Ze weten dat je last hebt van het stoppen en hebben er begrip voor als je wat sneller geïrriteerd bent.
 • Stop in één keer. Je hebt dan meer kans op succes. Als je een beetje blijft roken, blijft je lichaam gewend aan de nicotine. Je krijgt snel weer zin in een sigaret.
 • Light sigaretten zijn ook geen alternatief, want ook in deze zit er uiteraard tabac.

Als je nog maar net gestopt bent, zul je vaak nog zin krijgen om te roken. Zulke momenten duren meestal niet langer dan enkele minuten. Je kunt het vergelijken met een golf: hij komt op, bereikt zijn hoogtepunt en ebt weg. Na verloop van tijd worden de periodes tussen de momenten waarop je zin hebt om te roken steeds groter. De zin in roken neemt dus af. Het komt erop aan die momenten goed door te komen en dit lukt het best door met trucs de aandacht af te leiden.

 • Doe iets anders als je trek krijgt in een sigaret. Bel iemand op, maak een wandeling, onderneem iets. Eet een stuk fruit, drink een glas water, zucht een paar maal diep en houd even de adem in, voordat je weer langzaam uitblaast, alsof je inhaleert.
 • Concentreer je op een taak die je volledige aandacht vereist.
 • Denk vooral niet: "Eentje maakt niet uit" of "Ik heb er wel één verdiend." Probeer die negatieve gedachten te vermijden en stel positieve gedachten in de plaats: "Ik heb het roken niet nodig om in een betere stemming te komen" of " Ik rook nu al zoveel dagen/ weken niet, dat wil ik volhouden."
 • Beloon jezelf! Een beloning geeft iets extra positiefs aan het niet-roken. Geef jezelf ook regelmatig een compliment. Je hebt alle reden om heel trots op jezelf te zijn.
 • Blijf alert. Een gewaarschuwd mens telt voor twee!
 • Leef van dag tot dag. Zeg tegen jezelf: "Vandaag rook ik niet!" Maak je nog geen zorgen over morgen.
 • De Tabak Stop Lijn is een gratis telefoonnummer voor informatie en advies over stoppen met roken: 0800 111 00. Surf ook eens naar www.tabakstop.be.

Folder

Stoppen met roken

Stoppen met roken, het kan!

inleiding - in welke fase zit jij? - ervaringen van anderen kunnen jou helpen - interessante links

 

Ik stop met roken, nicotinevervangingsproducten

hoe werkt het - hoe gebruiken - mogelijke bijwerkingen - wat met andere geneesmiddelen - tips

 

Samenstelling

De werkzame stof in Nicorette 4 mg is nicotine.

De andere stoffen in Nicorette 4 mg zijn:
watervrij natriumcarbonaat (E500)
gombasis
sorbitolpoeder (E420i)
sorbitol 70% (E420ii)
smaakstoffen (Aroma pro fumendi en Haverstroo)
glycerol 85% (E422)
de kleurstof chinolinegeel (E104)
talk (E553b)
stikstof